Rybárna pod Ještědem > Nabídka ryb > Jeseter sibiřský

Jeseter sibiřský

Jeseter sibiřský patří mezi větší druhy jeseterů přesahující délku 2 m. Jeho původní výskyt zahrnuje velké sibiřské řeky jako je Ob, Lena, Jenisej, Irtyš a Kolyma.

Vzhledově se jeseter sibiřský do jisté míry podobá jeseteru malému, dosahuje ale větších rozměrů, je robustnější, štítky na bocích jsou viditelně větší a je jich tudíž menší počet. Celkově působí tělo jesetera sibiřského hladkým celistvým dojmem s jednotvárným hnědavým nebo našedlým zbarvením, s nímž splývají i štítky na bocích a na hřbetě.

Potravu hledá jako všichni jeseteři v blízkosti dna. Tvoří ji různé druhy vodních bezobratlých (korýši, červi, larvy hmyzu) a u větších exemplářů i menší ryby. Růst jesetera sibiřského je do značné míry závislý na podmínkách. Některé sibiřské populace rostou poměrně pomalu a dospívající ryby ve stáří kolem 15 let nemusí měřit ani 1 m. V podmínkách umělého chovu mohou jeseteři tohoto druhu údajně dosáhnout ve stáří 1 roku hmotnosti až 0,5 kg, což odpovídá délce kolem 40 cm. Maximální věk udávaný v literatuře se pohybuje kolem 60 let, v minulosti se zřejmě ojediněle vyskytovaly i starší exempláře.

Pohlavní dospělosti dosahuje tento druh poměrně pozdě. Údaje se liší u různých populací a pohybují se v rozmezí 9 až 15 let u samců a 16 až 20 let u samic. Výtěr probíhá v proudných částech řeky nad kamenitým nebo štěrkovým dnem obvykle na přelomu května a června při teplotě 9°C až  15°C. Během pokusů s chovem různých druhů jeseterovitých ryb byl vyhodnocen jako jeden z nejpřizpůsobivějších. Dobré výsledky s jeho chovem v umělých podmínkách vedly k vysazení v evropské části Ruska (mimo jiné v Ladožském jezeře) a posléze byl dovezen i do mnoha dalších zemí Evropy včetně České republiky. V evropských zemích se sice většinou chová v uzavřených chovech, ale stále častěji bývá vysazován i do sportovních revírů a uniká i do tekoucích vod.

Jeseter sibiřský
  • Dostupnost: aktuálně nedostupný
  • Gramáž: cca 3000 g/kus