Kapr obecný

Kapr obecný je dnes jednou z nejhojnějších a nejrozšířenějších ryb světa.  Jen málo dalších druhů je podobně vhodných pro komerční chov.

Původně byl kapr říční rybou osídlující velké teplé a tažné řeky. Typickou vodou tohoto typu je Dunaj. Kapr však prokázal značnou přizpůsobivost a dnes je chován v nejrůznějších typech stojatých vod a vysazován i do poměrně proudných a chladných vod tekoucích. Kapři takové podmínky snášejí poměrně dobře, ale většinou se v nich nedokáží úspěšně rozmnožovat.

Ať už se jedná o původní nebo domestikovanou formu, kapr stejně jako většina kaprovitých ryb žije v hejnech.

Co se potravy týče, je kapr všežravec, který využívá vždy momentálně dostupnou potravní nabídku. Dokáže z vody filtrovat hrubší plankton, přerývat dno až do hloubky 15 cm ve snaze naplnit si žaludek bentickými organismy (např. larvy pakomárů – patentky), miluje vodní měkkýše, zejména mladé škeble (v tomto směru exceluje zejména divoká forma), olamuje mladé výhonky rákosu a dalších vodních rostlin a vděčně přijímá i krmiva poskytnutá člověkem – například obilniny. V nouzi nepohrdne ani mrtvou rybkou nebo se dokonce pokusí ulovit i živou.

Pohlavně kapr dospívá v závislosti na podmínkách, zejména na teplotě vody, u nás mezi 3. – 5. rokem – samci obvykle dříve.Výtěr kapra probíhá nejčastěji v květnu a červnu na mělkých zarostlých místech. Jikry jsou ukládány na vodní rostlinstvo. Zatímco u nás se tře kapr pouze jednou, v tropech probíhá výtěr několikrát za rok. Ryby se třou zpravidla po ránu a výtěr je velmi bouřlivý, takže je většinou zdaleka vidět. Jiker je obrovské množství – obvykle statisíce, ale velká jikernačka jich může mít až 1,5 miliónu.

kapr obecný
  • Cena: 124,- Kč/kg
  • Dostupnost: Vánoce a Velikonoce
  • Gramáž: cca 2500 g/kus