Rybárna pod Ještědem > Nabídka ryb > Úhoř říční

Úhoř říční

Úhoř je naprosto nezaměnitelná ryba obývající vody velké části Evropy. Je proslulý svým ojedinělým rozmnožovacím cyklem, během něhož táhnou dospělé ryby do vzdálených oblastí Atlantiku (Sargasové moře) a plůdek se pak obtížnou a strastiplnou cestou vrací na místa, kde vyrostli jeho rodiče. Do vnitrozemských vod však pronikají pouze samice, samci se zdržují v blízkosti moře v ústích řek.

Úhoř je dravá ryba žijící u dna a vyvíjející převážně noční aktivitu. Je neuvěřitelně žravý a pohyblivý, dokáže se zahrabávat hluboko do dna a putovat pod povrchem bahnitých nánosů, je velmi odolný při krátkodobém pobytu na souši a na svých cestách dovede překonávat nejrůznější překážky. Jeho tělo se v průběhu vývoje dokonale přizpůsobilo. Protáhlo se do hadovitého tvaru a zbavilo všeho zbytečného. Šupiny se zmenšily v drobné čárečkovité útvary zarostlé hluboko v silné kůži pokryté enormní vrstvou slizu, břišní ploutve zmizely a hřbetní a řitní srostly spolu s ocasní dohromady a vytvářejí kolem zadní části těla dlouhý ploutevní lem. Hlava je malá protáhlá s nečekaně prostornou tlamou a skřelemi dokonale překrytými kožnatým záhybem chránícím citlivé žábry před nadměrným pronikáním bahna.

Úhoř se živí veškerou dostupnou potravou živočišného, ale občas i rostlinného původu. V jeho jídelníčku dominují vodní bezobratlí (larvy hmyzu, korýši včetně raků, měkkýši, pijavky a někdy i plankton). Při zakalené vodě jsou úhoři velmi aktivní a sbírají suchozemské živočichy unášené proudem (žížaly, slimáky, hmyz, ale i utopené hlodavce). V zimě úhoř nepřijímá potravu a většinu tohoto období tráví zahrabán v bahně.

Úhoř má velice proměnlivou rychlost růstu a to i v naprosto stejných podmínkách. Například ve farmových chovech vznikají mezi rybami v téže nádrži během několika měsíců takové velikostní rozdíly, že je ryby nutno několikrát do roka třídit, aby menší exempláře neposloužily svým větším kolegům jako potrava.

Zajímavostí je i fakt, že krev úhoře obsahuje vysoce jedovatou látku, silně toxickou zejména vůči organismu savců. Protože je tento jed bílkovinné povahy, je teplotně nestálý a rozkládá se již při teplotách kolem 60°C. Kuchyňsky upravené úhoří maso je proto naprosto neškodné, ba naopak je ceněno jako jedno z nejchutnějších rybích mas vůbec.

Úhoř říční
  • Dostupnost: aktuálně nedostupný
  • Gramáž: cca 900 g/kus